MIKSI?

Onko johtajan aina jaksettava? Johtamistyön haasteet aiheuttavat lähes poikkeuksetta jossakin työelämän vaiheessa kuormitusta, ja moni johtamistyöläinen on tottunut painamaan sen taka-alalle oman jaksamisenkin uhalla. Johtamistyöläisen tehtävä on kuitenkin ratkaisevan tärkeä organisaation hyvinvoinnille, onnistumiselle ja tuloksekkaalle toiminnalle. Siksi se myös edellyttää häneltä poikkeuksellisen suurta vastuuta omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Johtamistyötä tekevän avainhenkilön kannattaa tietoisesti kehittää itselleen sopivia työhyvinvoinnin keinoja, joiden avulla levätä, elpyä ja virkistyä riittävästi. Se auttaa häntä huolehtimaan paitsi omasta työhyvinvoinnista myös edistämään oppimansa ja kokemansa kautta hyvinvointia johtamassaan organisaatiossa.

Tänä päivänä on käden ulottuvilla runsaasti tietoa omaa työhyvinvointia ylläpitävistä ja edistävistä asioista. Kuitenkin tiedon siirtäminen käytäntöön omaan työarkeen ja elintapoihin on haastavaa varsinkin kovaan työntekoon ja vaativiin suorituksiin tottuneelle johtamistyöläiselle. On vaikeaa löytää aikaa itsestä huolehtimiseen ja haastavaa viedä uusia, myönteisiäkin rutiineja kiireiseen arkeen. Tarvitaan rinnalle oma hyvinvointivalmentaja.  

Palvelumme tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä oman hyvinvoinnin äärelle ja ennaltaehkäistä tai korjata jaksamisen haasteita. Palvelumme avulla johtamistyöläinen voi kehittää itsetuntemustaan ja palautumisen taitoja, löytää keinoja oman vireystilan säätelyyn sekä tutustua halutessaan palautumista edistävään liikuntaan ja ravintoon yhdessä valmennustyön ammattilaisen kanssa.

Tunnistatko näitä omasta arjestasi?

Ota ensimmäinen askel. Klikkaa tästä, jatketaan juttua.

Miksi?

Onko johtajan aina jaksettava? Johtamistyön haasteet aiheuttavat lähes poikkeuksetta jossakin työelämän vaiheessa kuormitusta, ja moni johtamistyöläinen on tottunut painamaan sen taka-alalle oman jaksamisenkin uhalla. Johtamistyöläisen tehtävä on kuitenkin ratkaisevan tärkeä organisaation hyvinvoinnille, onnistumiselle ja tuloksekkaalle toiminnalle. Siksi se myös edellyttää häneltä poikkeuksellisen suurta vastuuta omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Johtamistyötä tekevän avainhenkilön kannattaa tietoisesti kehittää itselleen sopivia työhyvinvoinnin keinoja, joiden avulla levätä, elpyä ja virkistyä riittävästi. Se auttaa häntä huolehtimaan paitsi omasta työhyvinvoinnista myös edistämään oppimansa ja kokemansa kautta hyvinvointia johtamassaan organisaatiossa.

Omaa työhyvinvointia ylläpitävistä ja edistävistä asioista on saatavilla runsaasti tietoa. Haasteeksi saattaa kuitenkin muodostua itselle sopivien menetelmien valinta sekä opitun tiedon siirtäminen käytäntöön. Uusien tapojen sovittaminen omaan työarkeen ja elintapoihin on haastavaa varsinkin kovaan työntekoon ja vaativiin suorituksiin tottuneelle johtamistyöläiselle. 

  POMONI Hyvinvointi -palvelumme tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä oman hyvinvoinnin äärelle ja ennaltaehkäistä tai korjata jaksamisen haasteita. POMONI Hyvinvointi -palvelumme avulla johtamistyöläinen voi kehittää itsetuntemustaan ja palautumisen taitoja, löytää keinoja oman vireystilan säätelyyn sekä tutustua halutessaan palautumista edistävään liikuntaan ja ravintoon yhdessä valmennustyön ammattilaisen kanssa.

Tunnistatko näitä omasta arjestasi?

Vai mitä mieltä olet?

Palvelu voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.

Suosittelemme esimerkiksi, kun

 • halutaan lisätä ymmärrystä ja keinoja omaan hyvinvointiin ja palautumiseen ennaltaehkäisevässä mielessä
 • pidemmästä, vastaavasta valmennuksesta on jo aikaa ja halutaan tukea ja vahvistaa hyvinvointia jatkovalmennuksen keinoin
 • halutaan kehittää omaa palautumista ja hyvinvointia edistäviä keinoja osana POMONI Johtaminen -palvelua.

Palvelu sisältää

 • 3 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa
 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

Palvelu voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.

Suosittelemme esimerkiksi, kun

 • halutaan tukea yksilöllisesti ja monipuolisesti henkilön hyvinvointia kuormittavassa työtilanteessa
 • halutaan jatkaa kolmen kokeilukerran jälkeen valmennusprosessia
 • kaivataan tukea ja uusia näkökulmia johonkin yksittäiseen hyvinvointihaasteeseen, kuten esimerkiksi uniongelmiin, työstä palautumiseen tai omaa hyvinvointia tukevaan ravintoon ja/tai liikuntaan

Vaihtoehto A. sisältäen

6 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

Vaihtoehto B. sisältäen

5 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

1 x 90 min. tapaaminen ravintovalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, yksi valmentava tapaaminen sekä vireyttä, unta ja aivoterveyttä tukeva ravintosuositus, puhelin/sähköpostiseuranta yhden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

tai vaihtoehtoisesti

1 x 90 min. tapaaminen liikuntavalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, yksi omaa palautumista tukeva liikuntakerta valmentajan tiloissa tai valmennettavan toivomassa paikassa, puhelin/sähköpostiseuranta yhden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

Pomoni Hyvinvointi 10 x 90 min.

Palvelu voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.

Suosittelemme esimerkiksi, kun

 • halutaan tukea muutosprosessia johtavaa henkilöä kestävällä tavalla säilyttämään parhaan mahdollisen työvireen ja palautumisen vaativassa työtilanteessa
 • halutaan tarjota kokonaisvaltaista ja räätälöityä tukea uupumisvaarassa olevalle tai sairauslomalta palaavalle henkilölle
 • kaivataan pidempiaikaista, ennaltaehkäisevää tukea uusien hyvinvointia ja palautumista lisäävien tapojen opetteluun ja ylläpitämiseen

Palvelu A. sisältäen

10 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

Palvelu B. sisältäen

8 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

2 x 90 min. tapaaminen ravintovalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, kaksi valmentavaa tapaamista, vireyttä, unta ja aivoterveyttä tukeva ravintosuositus, puhelin/sähköpostiseuranta kahden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

tai vaihtoehtoisesti

2 x 90 min. tapaaminen liikuntavalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, kaksi omaa palautumista tukevaa liikuntakertaa valmentajan tiloissa tai valmennettavan toivomassa paikassa, puhelin/sähköpostiseuranta kahden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

 

Palvelu voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.

Suosittelemme esimerkiksi, kun

 • halutaan lisätä ymmärrystä ja keinoja omaan hyvinvointiin ja palautumiseen ennaltaehkäisevässä mielessä
 • pidemmästä, vastaavasta valmennuksesta on jo aikaa ja halutaan tukea ja vahvistaa hyvinvointia jatkovalmennuksen keinoin
 • halutaan kehittää omaa palautumista ja hyvinvointia edistäviä keinoja osana POMONI Johtaminen -palvelua.

Palvelu sisältää

 • 3 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa
 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

Palvelu voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.

Suosittelemme esimerkiksi, kun

 • halutaan tukea yksilöllisesti ja monipuolisesti henkilön hyvinvointia kuormittavassa työtilanteessa
 • halutaan jatkaa kolmen kokeilukerran jälkeen valmennusprosessia
 • kaivataan tukea ja uusia näkökulmia johonkin yksittäiseen hyvinvointihaasteeseen, kuten esimerkiksi uniongelmiin, työstä palautumiseen tai omaa hyvinvointia tukevaan ravintoon ja/tai liikuntaan

Vaihtoehto A. sisältäen

6 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

Vaihtoehto B. sisältäen

5 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

1 x 90 min. tapaaminen ravintovalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, yksi valmentava tapaaminen sekä vireyttä, unta ja aivoterveyttä tukeva ravintosuositus, puhelin/sähköpostiseuranta yhden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

tai vaihtoehtoisesti

1 x 90 min. tapaaminen liikuntavalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, yksi omaa palautumista tukeva liikuntakerta valmentajan tiloissa tai valmennettavan toivomassa paikassa, puhelin/sähköpostiseuranta yhden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

Pomoni Hyvinvointi 10 x 90 min.

Palvelu voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena.

Suosittelemme esimerkiksi, kun

 • halutaan tukea muutosprosessia johtavaa henkilöä kestävällä tavalla säilyttämään parhaan mahdollisen työvireen ja palautumisen vaativassa työtilanteessa
 • halutaan tarjota kokonaisvaltaista ja räätälöityä tukea uupumisvaarassa olevalle tai sairauslomalta palaavalle henkilölle
 • kaivataan pidempiaikaista, ennaltaehkäisevää tukea uusien hyvinvointia ja palautumista lisäävien tapojen opetteluun ja ylläpitämiseen

Palvelu A. sisältäen

10 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

Palvelu B. sisältäen

8 x 90 min. tapaamista palautumisvalmentajan kanssa

 • Valmentavaa keskustelua, omaa kehittymistä tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä lyhyitä palautumista edistäviä harjoituksia

2 x 90 min. tapaaminen ravintovalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, kaksi valmentavaa tapaamista, vireyttä, unta ja aivoterveyttä tukeva ravintosuositus, puhelin/sähköpostiseuranta kahden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

tai vaihtoehtoisesti

2 x 90 min. tapaaminen liikuntavalmentajan kanssa

 • Ennakkokartoitus, kaksi omaa palautumista tukevaa liikuntakertaa valmentajan tiloissa tai valmennettavan toivomassa paikassa, puhelin/sähköpostiseuranta kahden kuukauden ajan ja jatko-ohjeistus

 

Miten?

Palvelumme perustuu luottamukselliseen valmennusyhteistyöhön, jonka tavoitteena on auttaa valmennettavaa palautumaan työn aiheuttamasta kuormituksesta ja kehittymään oman mielen ja kehon kuuntelussa. Palvelumme sisältää inhimillisiä, tavoitteellisia ja säännöllisiä keskusteluita ja arkisia harjoitteita valmentajan kanssa.

Palvelu toteutetaan prosessimuotoisena kolmesta palveluvaihtoehdosta ja valmennussisällöt räätälöidään yksilöllisesti kunkin valmennettavan tilanteeseen sopivaksi.

Tapaamiset ovat tyypillisesti 1-2 viikon välein valmennettavan tilanteesta riippuen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan tiloissa tai videoyhteyksillä. Vaihtoehtoisesti voimme tavata POMONI:n käyttämän Whereby-videokokouspalvelun välityksellä. Tapaamiset liikuntavalmentajan kanssa pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään aina liikuntavalmentajan tiloissa tai ulkona.

Yhteistyölle antavat suuntaa valmennettavan itsensä prosessille asettamat tavoitteet, ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä sovitulla tavalla. Valmennettava vastaa itse omista tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta. POMONI:n valmentajat toimivat kumppanina kannustaen ja tukien, ja tarjoavat tietoa ja harjoitteita.

Palvelu soveltuu hyvin ensimmäistä kertaa johtamistyötä tekeville ihmisille, joiden työhyvinvointia yritys haluaa tukea heti uuden roolin alusta alkaen. Palvelusta hyötyvät kokeneet johtamistyön ammattilaiset, jotka ovat keskellä erityisen kuormittavaa työarkea tai joiden työarki on muuttumassa selkeästi kuormittavammaksi esimerkiksi yrityksen muutostilanteiden myötä. Palvelusta on apua niille, jotka ovat tunnistaneet itsessään uupumisen merkkejä, mutta eivät koe mielekkääksi jättäytyä sairauslomalle sekä niille, jotka palaavat sairauslomalta takaisin työarkeen.  

POMONI Hyvinvointi -palvelu on ehdottoman luottamuksellista valmennuskumppanuutta. On erityisen tärkeää, että valmennettava voi kokea yhteistyön POMONI:n kanssa sopivan juuri hänelle. Sopimukseemme kuuluu, että valmennettava ja palautumisvalmentaja voivat tavata ensin yhden kerran tarkastellakseen yhteistyön toimivuutta ja tehdä vasta sen jälkeen päätöksen jatkosta. 

POMONI Hyvinvointi -palvelua koordinoi ja palautumisvalmennuksesta vastaa Sanna Nurmi, jolla on pitkä kokemus liike-elämässä erilaisista johtamistehtävistä, johtamisen kehittämisestä ja johtajien työhyvinvoinnin moniammatillisesta tukemisesta. Pomonin yhteistyöverkostossa olevat kokeneet ravinto- ja liikuntavalmentajat ovat erikoistuneet tukemaan asiakkaan hyvinvointia, vireystasapainoa ja palautumista

 

Tavoitteena johtajuuden tai hyvinvoinnin kehittäminen?

  POMONI Hyvinvointitiimi

  SANNA NURMI

  Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja

  Sanna on kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja, jonka intohimo on rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä uran eri vaiheissa olevien johtamistyöläisten kanssa. Sanna herättelee asiakasta tarkastelemaan asioita uusin silmin, rohkaisee kokeilemaan erilaisia toimintatapoja työarjessa ja kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa luottamuksellisessa yhteistyössä. Sanna innostuu uuden oppimisesta ja hyvistä keskusteluista, jotka vievät kohti henkilökohtaista kasvua, työssä kehittymistä ja hyvinvointia.

  Ruoka on aina ollut tärkeässä osassa Sirpan elämää ja hän on työskennellyt ruoan parissa viimeiset 20 vuotta. Sirpalle on tärkeää auttaa asiakastaan lukemaan ja tulkitsemaan elimistön signaaleja paremmin, ja löytämään tasapainon ravinnon, levon ja liikunnan välille. Ravintovalmentajana Sirpa hyödyntää keittiömestarin ammattiaan ja tarjoaa tarvittaessa myös maittavia ruokareseptejä valmennusasiakkailleen. Ihmiskehon ymmärtäminen vaatii monitieteellistä osaamista ja siksi Sirpa päivittääkin ammatillista osaamistaan jatkuvasti.

  SIRPA HEIKKILÄ

  FLT Ravintovalmentaja®, keittiömestari

  JESSI ROUSKU

  Liikuntavalmentaja | Liikunta-alan yrittäjä

  Jessi on liikunta-alan yrittäjä, joka on tehnyt pitkän uran erittäin suosittuna opettajana ja valmentajana. Jessin valmennustyössä näkyy hänen monipuolinen taustansa ja hän ammentaakin vaikutteita eri liikunta- ja kehonhuoltolajeista. Hyvinvointivalmentajana Jessi auttaa mielellään asiakasta löytämään tämänhetkiseen tilanteeseen sopivan liikkumisen muodon ja rytmin – sellaisen joka tukee palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jessin ehdoton vahvuus valmennustyössä on läsnäolo, innostavuus ja asiakkaan keho-mieliyhteyden tukeminen.

  POMONI Hyvinvointitiimi

  SANNA NURMI

  Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja

  Sanna on kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja, jonka intohimo on rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä uran eri vaiheissa olevien johtamistyöläisten kanssa. Sanna herättelee asiakasta tarkastelemaan asioita uusin silmin, rohkaisee kokeilemaan erilaisia toimintatapoja työarjessa ja kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa luottamuksellisessa yhteistyössä. Sanna innostuu uuden oppimisesta ja hyvistä keskusteluista, jotka vievät kohti henkilökohtaista kasvua, työssä kehittymistä ja hyvinvointia.

  SIRPA HEIKKILÄ

  FLT Ravintovalmentaja®, keittiömestari

  Ruoka on aina ollut tärkeässä osassa Sirpan elämää ja hän on työskennellyt ruoan parissa viimeiset 20 vuotta. Sirpalle on tärkeää auttaa asiakastaan lukemaan ja tulkitsemaan elimistön signaaleja paremmin, ja löytämään tasapainon ravinnon, levon ja liikunnan välille. Ravintovalmentajana Sirpa hyödyntää keittiömestarin ammattiaan ja tarjoaa tarvittaessa myös maittavia ruokareseptejä valmennusasiakkailleen. Ihmiskehon ymmärtäminen vaatii monitieteellistä osaamista ja siksi Sirpa päivittääkin ammatillista osaamistaan jatkuvasti.

  JESSI ROUSKU

  Liikuntavalmentaja | Liikunta-alan yrittäjä

  Jessi on liikunta-alan yrittäjä, joka on tehnyt pitkän uran erittäin suosittuna opettajana ja valmentajana. Jessin valmennustyössä näkyy hänen monipuolinen taustansa ja hän ammentaakin vaikutteita eri liikunta- ja kehonhuoltolajeista. Hyvinvointivalmentajana Jessi auttaa mielellään asiakasta löytämään tämänhetkiseen tilanteeseen sopivan liikkumisen muodon ja rytmin – sellaisen joka tukee palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jessin ehdoton vahvuus valmennustyössä on läsnäolo, innostavuus ja asiakkaan keho-mieliyhteyden tukeminen.

  Lue ”Tuulan” tarina

  ”Tuula” on kokenut johtaja, joka on tottunut antamaan työlleen paljon sekä energiaa että aikaa. Muutostahti töissä on kuitenkin viime vuosina kiihtynyt kiihtymistään ja viimeisin muutosprojekti tuntui vieneen Tuulan voimat. Hän oli aina ajatellut, että muut stressaavat, kunnes huomasi ensimmäistä kertaa elämässään olevansa itsekin aidosti stressaantunut. Viime aikoina yöunet olivat muuttuneet katkonaisemmiksi ja valveilla ollessa paikoillaan olo tuntui lähes mahdottomalta…