Haasteita ja paineita, johtaja?

Johtamisen haasteet eivät aina näy töissä – aluksi.

Suomalainen työmoraali takaa, että ensimmäiseksi paineista kärsivät koti ja läheiset. Väsymys, lyhyt pinna ja kyvyttömyys keskittyä hetkeen pulpahtavat pintaan vapaa-ajalla. Ennen pitkää heikko palautuminen ja tasapainon puute heijastuvat myös töihin.

Ensin vaikutukset nousevat esille vuorovaikutustilanteissa – johtamistyön keskiössä.

Sitten ne leviävät johdettaviin.

Lopulta kyse ei enää ole yksilön, vaan koko työyhteisön ongelmista.

(*Ossi Auran julkaisut työhyvinvoinnista ja henkilöstötuottavuudesta: ossiaura.com/julkaisut)

Hyvin johdetuilla työpaikoilla työskentelee onnellisempia ihmisiä

Kun johtamisen tuki on kunnossa, työpaikoilla navigoi tasapainoisempia, määrätietoisempia ja suorituskykyisempiä johtajia.

Eikä positiivinen kehitys rajoitu vain johtajiin itseensä, vaan se heijastuu koko työyhteisöön.

Siksi sijoitus johtamistaitojen kehittämiseen on sijoitus liiketoiminnan menestykseen.

Siinä minä kuljen kumppaninasi.

sovi sparrailu

Näin voin auttaa

”Minulla on aivan uudenlainen fiilis jatkaa omaa matkaani työelämässä”

”Työelämän turbulenssissa monelle asialle voi sokaistua tai pitää niitä itsestään selvänä, mutta kun asioita työstääkin yhdessä ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, asiat alkavat konkretisoitua ja kirkastua. Jossain vaiheessa huomaa itsekin, että omissa ajatuksissa tai toimintatavoissa on otettu valtava loikka.”

Heidi Markkanen

IT-johtaja

Vauhdita avainhenkilöiden ammatillista kasvua, vähennä jaksamiseen liittyviä riskejä ja sitouta inhimillisesti kestävin menetelmin – sitä on Pomoni

Johtamisen taitoja voi kehittää siinä missä mitä tahansa muutakin taitoa. Tasapainoinen, työssään taitavasti navigoiva johtaja luo sekä itselleen että työyhteisölleen mielekästä ja inhimillisesti tuloksekasta työelämää. Samalla tuetaan positiivista työntekijäkokemusta, mikä parhaimmillaan johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin ja onnistumisiin.

Autan johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja sekä itselleen että muille yli 20 vuoden kokemuksella.

Herättelen katsomaan asioita uusin silmin, rohkaisen kokeilemaan uutta, tuon tolkkua ajatusten kaaokseen. Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa – luottamuksella ja inhimillisesti kestävin menetelmin.”

Sanna Nurmi

Johtamistaitojesi personal trainer

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), palautumisvalmentaja, yrittäjä

tutustu minuun