Rakenna kanssani inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää

Yksi väsyy konflikteista, toinen eriävien intressien sovittelusta. Kolmannella on vaikeuksia priorisoida, neljännellä delegoida. Viidettä väsyttää, kuudes kantaa kohtuutonta kuormaa. Yhteistä monille on yksinäisyyden kokemus.

Johtamistyön haasteet ja paineet ovat kirjavia – ja jotta liiketoiminta menestyy, tarvitaan hyvinvoivia pomoja.

Kun johtajat saavat työlleen tukea, työpaikkoja luotsaavat tasapainoisemmat, tuloksekkaammat, onnellisemmat pomot. Silloin haastavistakin tilanteista selvitään ilman häiriöitä vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen.

Ja kun pomot voivat hyvin, koko työyhteisö voi antaa parasta potentiaaliaan.

Positiivinen kierre on valmis.

Siinä minä kuljen tukenasi – johtamistaitojesi personal trainerina.

 Olen Sanna Nurmi, oma POMONI.

sovi sparrailu
sovi sparrailu

”Johtajuudessa tunneäly on uusi musta. Myös palautumisen taito on keskeinen osa modernin johtamistyöläisen ammattitaitoa.”

Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut yli 20 vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille.

Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa luottamuksellisessa yhteistyössä. Herättelen tarkastelemaan asioita uusin silmin ja rohkaisen kokeilemaan erilaisia toimintatapoja työarjessa.

Tuon tolkkua epäselviin tilanteisiin ja kaistaa ajatusten kaaokseen.

sovi sparrailu

Työnohjauksen ja palautumistaitojen valmentamisen avulla autan sinua löytämään uusia näkökulmia ja oivalluksia työstäsi, kohtaamistasi haasteista ja ennen kaikkea itsestäsi.

Kun itsetuntemus ja itsetuntosi kehittyvät, elämässä on helpompi ylläpitää tasapainoa. Ne antavat myös keinoja selvitä paremmin kuormittavista tilanteista ja ajanjaksoista.

Lopulta muutos heijastuu myös ympäristöön. Ensin läheisiin, ja ennen pitkää myös johdettaviin, kollegoihin ja esimiehiin. Kehitys edistää kehitystä, ja syntyy itseään ruokkiva, positiivisen kasvun kehä.

Minä laitan sen käyntiin kanssasi.

sovi sparrailu

Millainen ohjaaja olen?

Ohjaus- ja valmennustyöni on käytännönläheistä, mutkatonta ja ratkaisukeskeistä. Luottamuksellisuus on työni ehdoton ydin.

Kanssani voit puhua asioista, joista et muille halua tai voi kertoa. Kanssani voit nauraa ja innostua, herkistyä ja liikuttua.

Monet asiakkaani kuvaavat tapaamisten päätteeksi, että heillä on selkeämpi kuva tilanteestaan, seesteisempi mieli sekä uusia näkökulmia ja käytännöllisiä ratkaisuja, joiden avulla jatkaa matkaa.

Saan palautetta vahvasta läsnäolon taidosta, kyvystä esittää oivalluttavia kysymyksiä ja kiteyttää polveilevien keskustelujen päätteeksi olennainen.

En koskaan anna sinulle vain työkalua tai menetelmää, jolla ongelmia ratkoa. Sen sijaan keskitymme siihen, mitkä ovat ongelmiesi juurisyitä, miten niitä voisi ratkoa ja millä tilanteeseen sopivilla työkaluilla voimme kehittymistäsi tukea.

Ihmisenä olen kiinnostunut oppimaan jatkuvasti uutta ja kehittymään ammatillisesti. Myös sinulla on kaikki valmiudet kehittää itseäsi ja toimintatapojasi. Yksin sitä ei tarvitse tehdä. 

Olen täällä sinua varten.

Ihmiset unohtavat mitä olet sanonut.
Ihmiset unohtavat mitä olet tehnyt.
Mutta he eivät unohda niitä tunteita,
joita olet heissä herättänyt.

– Maya Angelou