Tarinani

Olen Sanna Nurmi, oma POMONI

Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut viimeiset 20+ vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille. Ammatillinen intohimoni on rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä uran eri vaiheissa olevien johtajien ja esihenkilöiden kanssa. Ajattelen, että johtajuudessa tunneäly on uusi musta ja palautumisen taito keskeinen osa modernin johtamistyöläisen ammattitaitoa. Pomoni teki minusta yrittäjän marraskuussa 2021.

Ihmisenä minua ovat eniten muovanneet omien lasteni syntymä, läheisteni vakavat sairaudet ja muiden johtaminen – kaikki se, mikä liittyy ihmisyyteen ja inhimillisyyteen. Supervoimani on vahva läsnäolo. Se auttaa kuulemaan tarkasti ja esittämään uusia näkökulmia avaavia kysymyksiä. Sellaisia, jotka saavat haastamaan itsestäänselvyyksiä ja toisinaan katsomaan silmästä silmään sokeita pisteitä. Elämästä haluan ajatella, että kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.

Työurani on opettanut minulle paljon luottamuksesta, psykologisesta turvallisuudesta ja tunneälykkyydestä. Ne ovat olleet oman johtamis- ja asiakastyöni kivijalka, ja niiden pohjalle haluan myös yrittäjänä toimintani rakentaa. Opiskelin kolme vuotta työn ohella Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Braheassa työnohjausta ja prosessikonsultointia. Valmistuttuani 2013 olen saanut auttaa sisäisen johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäjän roolissa sekä ulkoisena työyhteisökonsulttina lukuisia yrityksiä kehittämään johtajuutta ja johtamistyöläisten hyvinvointia.  

Johtajuudessa minua kiinnostavat erityisesti tunneälykäs ihmisten johtaminen, johtamistyöläisen ammatti-identiteetti sekä hänen palautumista edistävät taidot. Työssäni on erityisen palkitsevaa nähdä muutosta entiseen hakevan ihmisen oivaltavan ja rohkaistuvan tehdä toisin.

Millainen ohjaaja olen?

Ohjaus- ja valmennustyöni on käytännönläheistä, mutkatonta ja ratkaisukeskeistä. Luottamuksellisuus on työni ehdoton ydin. Minun kanssani voi puhua myös sellaisista asioista, joista ei muille halua tai voi kertoa. Minun kanssani voi nauraa ja innostua, ja yhtä lailla herkistyä ja liikuttua. Monet asiakkaat kuvaavat ohjaus- tai valmennustapaamisen päätteeksi, että heillä on selkeämpi kuva tilanteesta, seesteisempi mieli sekä uusia näkökulmia ja käytännöllisiä ratkaisuja miten edetä asiassa. Olen saanut palautetta vahvasta läsnäolon taidosta, kyvystä esittää oivalluttavia kysymyksiä ja kiteyttää polveilevien keskustelujen päätteeksi olennainen.

Ihmisenä olen kiinnostunut oppimaan jatkuvasti uutta ja kehittymään ammatillisesti. Myös sinulla on kaikki valmiudet kehittää itseäsi ja toimintatapojasi. Yksin sitä ei tarvitse tehdä. Olen täällä sinua varten.

SPARRAILLAANKO?

Tavoitteena johtajuuden tai hyvinvoinnin kehittäminen? Varaa aika ja sparraile kanssani.