Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä työnohjauksessa tapahtuu? Millaisista asioista voit työnohjauksessa puhua? Täältä löydät vastaukset tavallisimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Jos jokin vielä mietityttää, kysy minulta lisää.

 

Palvelut

Näkeekö organisaatiosi avainhenkilöidensä hyvinvoinnin ja johtamisosaamisen kehittämisen tärkeänä? Jos, tämä on juuri teille.

Pomoni on johtamistyötä tekevien ajattelun kumppani. Yksilötasolla palvelut sopivat esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan ja pitää ennaltaehkäisevästi huolta omasta hyvinvoinnistaan. Kaikkia palveluita voidaan järjestää sekä yksilöille että ryhmille.

Työnohjaus on kehittämismenetelmä, joka tähtää ohjattavan henkilökohtaiseen kasvuun, työssä kehittymiseen ja hyvinvointiin. Tietoiseksi tuleminen, vanhoista malleista poisoppiminen ja uusien asenteiden tai tapojen tilalle ottaminen on prosessi, joka vaatii aikaa. Siksi työnohjauksessa on tavallista, että ohjattava havainnoi, oivaltaa ja oppii sekä tapaamisissa että työarjessa tapaamisen välillä.

Yhteistyön aluksi asetamme aina yhteistyöllemme tavoitteet. Niiden toteutumista arvioimme yhdessä sovitulla tavalla, kuten väli- ja loppuarvioinnein.

Jokaisen työnohjaustapaamisen alussa määrittelet kanssani, mistä aiheesta haluat keskustella. Tarkastelemme yhdessä valitsemaasi teemaa, siihen liittyviä kokemuksiasi ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.

Autan sinua tutkimaan omaa toimintaasi tiedostavalla ja reflektiivisellä otteella ja käymään siitä dialogia. Tavoitteena on, että voit tarkastella omaa toimintaasi uteliaasti ja avoimesti ja kehittää sitä luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Tapaamisen päätteeksi kiteytämme oppimasi ja sen, miten aiot viedä oivallukset osaksi työarkea. Kun sitten teet työarjessasi havaintoja, voit tuoda ne keskusteluun seuraavaan tapaamiseen, jossa voimme tarkastella ja kehittää niitä edelleen.

Työnohjaus keskittyy oman itsen ja työn kehittämiseen. Saatat haluta puhua vaikkapa edessä olevasta muutostilanteesta tai työpaikan henkilölähtöisistä ongelmista johtamistyön näkökulmasta. Voi olla, että sinua mietityttää vaikeiden asioiden puheeksiotto tai haluat kehittää palautteenantamisen taitojasi. Johtamistyö voi toisinaan olla myös yksinäistä, ja saatat haluta puhua sen mukanaan tuomista tuntemuksista. 

Työnohjaukselle asetetut tavoitteet määrittävät keskustelujen isot linjat, mutta kun saat tilan ja ajan miettiä asioita rauhassa, tiedämme usein vasta tapaamisen päätteeksi, mihin pohdintasi ovat kulloinkin johtaneet.

Jos koet, että henkiset voimavarasi ovat koetuksella ja kaipaat apua mielenterveyden haasteisiin, suosittelen sinua kääntymään työterveyshuoltosi puoleen.

Työnohjaaja pyrkii aina objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Siksi en anna suoria ohjeita tai neuvoja sinulle. Sen sijaan autan sinua kysymyksilläni laajentamaan näkökulmiasi, löytämään ratkaisuja työn sujuvoittamiseen ja jäsentämään työhösi liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Ajattele minua johtamisesi kumppanina – työliittolaisena, joka on sinun puolellasi ja sinun asiallasi.

Täältä voit lukea lisää siitä, millainen olen ohjaajana.

Sinun tehtäväsi on sitoutua työnohjausprosessiin, sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan kokemukselliseen oppimiseen.

Sinulla on aina täysi itsemääräämisoikeus siitä, mitä ja miten avoimesti haluat työnohjauksessa puhua. Tavoitteenani on luoda sellainen luottamuksellinen suhde, jossa voit olla rehellisesti oma itsesi – ilman, että tulet tuomituksi tai arvostelluksi. Koska sinun täytyy yleensä nähdä ja kuulla muita, työnohjaus on sinun aikasi tulla nähdyksi ja kuulluksi – olemme yhdessä tekemässä töitä sinun asiasi eteen.

 

 

 

Luottamus

Kaikki tapaamiset työnohjaajan ja ohjattavan välillä ovat täysin luottamuksellisia.

POMONI Johtaminen -palveluun kuuluvat väli- ja loppuarvioinnit toteutetaan ohjattavan, hänen esihenkilönsä ja työnohjaajan kesken.

Työnohjaaja ja ohjattava sopivat etukäteen, mistä aiheista ja millä laajuudella ohjattava haluaa arvioinnissa esihenkilönsä kanssa keskustella.

Ohjattavasta tallennetaan yrityksen nimi, henkilön nimi, asema yrityksessä/organisaatiossa, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan ohjattavan itsensä tuottama sisältö kartoitus- ja asiakaskyselyihin sekä hänen itsestään oma-aloitteisesti antamat muut lisätiedot.

Tietoihin on pääsy vain palveluntarjoajalla. Tarvittaessa pääsy tietoihin voidaan antaa siihen oikeutetulle, palvelun toimituksen kannalta oleelliselle POMONIn valmentajalle tai yhteistyökumppanille. Tiedot ovat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

POMONI ei koskaan myy mitään tietojasi eteenpäin. Palveluita käyttävän henkilön tietoja käsittelevät vain ne POMONIn työnohjaajat, valmentajat tai muut yhteistyökumppanit, jotka tarvitsevat niitä palvelun toimittamiseksi.