Johtamistyö on aina tekijänsä näköistä, hyvässä ja pahassa.

Johtamistyöläisen työ on vaativaa, vastuullista, tiukkatahtista ja usein yksinäistä. Parhaimmillaan se tarjoaa kasvun mahdollisuuksia, hyvinvointia ja onnistumisen tunteita. Toisaalta se luo myös ajankäytön ongelmia, vuorovaikutushaasteita, stressiä, sekä erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita.

Jatkuvat muutokset, tulospaine ja henkilölähtöiset haasteet aiheuttavat kuormitusta, joka helposti painetaan taka-alalle oman jaksamisenkin uhalla.

Kun paineisessa työssä puskevien esihenkilöiden huoneen ovi sulkeutuu, heidän sisäinen äänensä saattaa huokaista:

 • ”Saisinpa enemmän hallinnan tunnetta omaan työhöni” 
 • ”Minun tehtäväni on nähdä ja kuulla muita. Välillä haluaisin itse tulla kuulluksi ja nähdyksi”
 • ”Tuntuu, etten riitä tällaisena
 • ”Haluan rakentaa sisäistä rauhaa ja lopettaa kaiken negatiivisen vatuloinnin”
 • ”Kunpa asiat ja ikävät kommentit eivät menisi niin ihon alle”
 • ”Pöydällä on kasa haasteita ja pusken vain muutosta eteenpäin” 

Tunnistatko näitä merkkejä omasta arjestasi?

sovi sparrailu

”Työnohjaus on rakentanut ryhmässä avoimuutta ja luottamusta, ja ilman sitä oltaisiin jännitteisemmässä vuorovaikutuksessa”

”Kun työnohjaaja on ulkopuolinen ja ottaa vastuuta dialogin rakentumisesta, saadaan ulkopuolisia näkökulmia ja kysymyksiä, joita itse ei pystyttäisi tuottamaan. Sannan työnohjaus on rakentanut ryhmässämme avoimuutta ja luottamusta, ja ilman sitä olisimme jännitteisemmässä vuorovaikutuksessa.

Se oli meille keskeinen tavoite, joka laajenee edelleen turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden tunne taas edistää oppimista, mikä on meidän työssämme keskeistä.”

Jukka Sirtamo

Palvelujohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste

Olisiko nyt sinun vuorosi pysähtyä?

Johtamistyöläisenä sinulta vaaditaan kykyä ongelmien, ristiriitojen ja tunteiden työstämiseen. Se synnyttää painetta, jota on hyvä käsitellä johdon työnohjauksessa ajattelutyön ammattilaisen kanssa. Näin omaa johtamista voidaan kehittää ja uupuminen voidaan välttää. Samalla oma ajattelu virkistyy ja itsetuntemus kehittyy.

Eikä työnohjaukseen tullessa tarvitse olla akuuttia, olemassa olevaa ongelmaa. Kun työssä menee hyvin, sitä voidaan kehittää tehokkaasti. Halu kasvaa ihmisenä, hyödyntää omia vahvuuksia aiempaa paremmin tai oppia enemmän itsestä ovat kaikki hyviä syitä aloittaa.

Johdon työnohjaus antaa sinulle levollisen ja luottamuksellisen paikan pysähtyä itsesi äärelle – kehittämään johtamistaitojasi ja itseäsi ihmisenä. Kun hiljennät työmoodisi hetkeksi, voit huolehtia paremmin omasta hyvinvoinnistasi.

Ja kun sinä huolehdit itsestäsi, huolehdit välillisesti koko työyhteisön toimivuudesta.

Kun johtamisen tuki on kunnossa, tätä kaikkea siitä voi seurata:

Työnohjausta toteuttaneissa organisaatioissa on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien lopputulosten välillä*: 

(*Suomen työnohjaajat ry)

(*Suomen työnohjaajat ry)

Kaikki alkaa tavoitteesta: Millaista osaamista haluamme kasvattaa?

POMONI Johtaminen on johdon ja esihenkilöiden työnohjausta, jota reitittävät ohjaustyöskentelylle asetetut tavoitteet. Kun tavoite on kirkas, perille on helpompi löytää. 

Työnohjauksen tavoitteena saattaa olla esimerkiksi kasvattaa ohjattavan kyvykkyyttä:

 • Ottaa haltuun uusi rooli tai rakentaa uutta ammatti-identiteettiä
 • Kehittää itsetuntemusta ja haastaa omaa ajattelua, toimintaa sekä uskomuksia
 • Pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja suorituskyvystä
 • Toimia viisaasti ja tunneälykkäästi vuorovaikutustilanteissa
 • Toteuttaa valmentavaa johtajuutta arjessa
 • Johtaa uudistumista ja saada ihmiset mukaan muutokseen
 • Rakentaa rohkeaa, turvallista ja tuloksellista kulttuuria

Tavoitetta kohti pyrimme dialogin kautta. Oman toiminnan, ajattelun, tunteiden ja uskomusten reflektointi on välttämätöntä johtajana kasvulle ja kehittymiselle. Kun ajattelu muuttuu, toiminta muuttuu.

Kun ajattelemme asioita yhdessä, lisäämme ymmärrystä itsestä, muista ja erilaisista tilanteista sekä löydämme ratkaisuja ja uusia toimintavaihtoehtoja. Opimme näkemään sekä metsän että puut.

Usein kysyttyä POMONI Johtamisesta

POMONI Johtaminen on johdon ja esihenkilöiden työnohjausta. Se on johtamistyöläisen omaa aikaa, jossa hän kehittää itseään sekä omaa ajattelun ja johtamisen taitoaan. Se on tavoitteellista, säännöllistä ja luottamuksellista keskustelua ulkopuolisen ajattelutyön ammattilaisen kanssa.

Pomonin työnohjauksen voit tunnistaa ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, oivalluttavista kysymyksistä ja tolkun luomisesta epäselviin tilanteisiin.

Lue lisää siitä, mitä työnohjauksessa tapahtuu.

 

 

Tietoiseksi tuleminen, vanhoista malleista poisoppiminen sekä uusien asenteiden tai tapojen tilalle ottaminen on prosessi, joka ottaa aikaa. Siksi palvelu kestää tyypillisesti useita kuukausia.

Ohjaustapaamiset järjestetään 1–3 viikon välein ohjattavan tilanteesta riippuen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan tiloissa tai turvallisesti videoyhteyksillä.

Suuntansa yhteistyö saa organisaation ja ohjattavan itsensä asettamista tavoitteista. Niiden toteutumista myös arvioidaan yhdessä sovitulla tavalla. Ohjattava vastaa itse omista tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta. Työnohjaaja toimii ajattelukumppanina kannustaen, sparraten ja toisinaan myös haastaen.

 

POMONI Johtaminen sopii uransa eri vaiheissa oleville johtamistyöläisille. Siitä hyötyvät esimerkiksi:

 • Ensimmäistä kertaa johtamistyötä tekevät ihmiset, jotka rakentavat ammatti-identiteettiään ja pohtivat itselleen luontaista tapaan johtaa muita.
 • Kokeneet johtamistyön ammattilaiset, jotka painivat odotusten ja vaateiden ristiaallokossa, saattavat kokea roolinsa yksinäiseksi ja hakevat palloseinää ulkopuolisesta ajattelutyön ammattilaisesta.
 • Asiantuntijat, jotka suunnittelevat siirtymistä johtavaan rooliin ja haluavat sparrailla esimerkiksi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tulevassa roolissa.

Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista kumppanuutta, jossa toimimme työliitossa sinun asiasi edistämiseksi. On erityisen tärkeää, että ohjattavana koet yhteistyömme sopivan juuri sinulle. Siksi sopimukseemme kuuluu, että voimme tavata ensin yhden kerran tunnustellaksemme yhteistyön toimivuutta ja tehdä vasta sen jälkeen päätöksen jatkosta.  

Kehitetäänkö johtajuutta, haastetaanko ajattelua?

  Sanna Nurmi, johtamistaitojesi personal trainer

  ”Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut yli 20 vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille. Minua ajaa halu rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä johtamistyöläisten kanssa.

  Herättelen katsomaan asioita uusin silmin, rohkaisen kokeilemaan uutta, tuon tolkkua ajatusten kaaokseen. Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa – luottamuksella ja inhimillisesti kestävin menetelmin.”

  LUE LISÄÄ tutustu minuun

  SANNA NURMI

  Johtamistaitojesi personal trainer

  Johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), palautumisvalmentaja, yrittäjä

  Sanna Nurmi, johtamisesi personal trainer

  Sanna Nurmi

  Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja

  Johtamisesi personal trainer

  ”Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut 20+ vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille. Minua ajaa halu rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä johtamistyöläisten kanssa.

  Herättelen katsomaan asioita uusin silmin, rohkaisen kokeilemaan uutta, tuon tolkkua ajatusten kaaokseen. Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa – luottamuksella ja inhimillisesti kestävin menetelmin.”

  LUE LISÄÄ

  Lue ”Heikin” tarina

  ”Heikki” on ruuhkavuosia elävä henkilö, jolla on ensimmäinen vaativa johtorooli suuressa suomalaisessa yrityksessä. Heikin organisaatioon kuuluu 30 henkeä, joista 5 raportoi suoraan hänelle. Työpäivät ovat täynnä palavereja eikä Heikiltä tunnu jäävän aikaa tärkeimmille projekteilleen. Heikki toivoo, että hänellä olisi enemmän aikaa keskittyä tiettyihin tärkeisiin projekteihin ja johdettaviensa tapaamiseen kahvikupin äärellä…