Miksi?

Johtamistyö on aina tekijänsä näköistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Johtamistyö tarjoaa parhaimmillaan ihmisenä kasvun mahdollisuuksia, hyvinvointia ja onnistumisen tunteita. Toisaalta se luo myös ajankäytön ongelmia, vuorovaikutushaasteita, stressiä, motivaation puutetta sekä erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Johtamistyöläisen työ on vaativaa, vastuullista, tiukkatahtista ja toisinaan yksinäistä. Jatkuvat muutokset, tulospaine ja henkilölähtöiset haasteet aiheuttavat kuormitusta, jota helposti painetaan taka-alalle oman jaksamisenkin uhalla.

Johtamistyöläiseltä vaaditaan kykyä ongelmien, ristiriitojen ja tunteiden säilömiseen ja työstämiseen. Se synnyttää painetta, jota on hyvä käsitellä ajattelutyön ammattilaisen kanssa uupumisen välttämiseksi ja johtajuuden kehittämiseksi.

POMONI Johtaminen tarjoaa johtamistyötä tekevälle paikan ja ajan pysähtyä kehittämään johtamistaitojaan ja itseään ihmisenä: omaa ajattelua, tunteita ja toimintaa. Näin johtamistyöläinen voi huolehtia paitsi omasta hyvinvoinnista myös välillisesti työyhteisön toimivuudesta.

Miksi?

Johtamistyö on aina tekijänsä näköistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Johtamistyö tarjoaa parhaimmillaan ihmisenä kasvun mahdollisuuksia, hyvinvointia ja onnistumisen tunteita. Toisaalta se luo myös ajankäytön ongelmia, vuorovaikutushaasteita, stressiä, motivaation puutetta sekä erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Johtamistyöläisen työ on vaativaa, vastuullista, tiukkatahtista ja toisinaan yksinäistä. Jatkuvat muutokset, tulospaine ja henkilölähtöiset haasteet aiheuttavat kuormitusta, jota helposti painetaan taka-alalle oman jaksamisenkin uhalla.

Johtamistyöläiseltä vaaditaan kykyä ongelmien, ristiriitojen ja tunteiden säilömiseen ja työstämiseen. Se synnyttää painetta, jota on hyvä käsitellä ajattelutyön ammattilaisen kanssa uupumisen välttämiseksi ja johtajuuden kehittämiseksi. Yhtä lailla johtamistyöläisen on tärkeää virkistää ja haastaa omaa ajatteluaan ja kehittää itsetuntemustaan käyttäessään omaa persoonaansa johtamisen välineenä.

POMONI Johtaminen tarjoaa johtamistyötä tekevälle paikan ja ajan pysähtyä kehittämään johtamistaitojaan ja itseään ihmisenä: omaa ajattelua, tunteita ja toimintaa. Näin johtamistyöläinen voi huolehtia paitsi omasta hyvinvoinnista myös välillisesti työyhteisön toimivuudesta.

Tunnistatko näitä omasta arjestasi?

Tunnistatko näitä omasta arjestasi?

Ota ensimmäinen askel. Klikkaa tästä, jatketaan juttua.

Suosittelemme yksilölle tai ryhmälle johonkin yksittäiseen tilanteeseen, kuten

 • uuden tiimin yhteistyön rakentaminen
 • johtamistyöläisen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen haasteellisia tilanteita ajatellen
 • roolien ja vastuiden selkiyttäminen

Palvelu sisältää

 • 5 x 90 min. virtuaali- tai lähitapaamista työnohjaajan kanssa tyypillisesti 1-3 viikon välein

Suosittelemme yksilölle tai ryhmälle esimerkiksi, kun halutaan

 • tukea ensimmäistä kertaa esihenkilöroolissa toimivan ihmisen johtajuutta ja auttaa häntä rakentamaan ammatti-identiteettiä uudessa tilanteessa
 • tutkia ja vahvistaa johtoryhmän / esihenkilöistä koostuvan ryhmän käsitystä yhteisestä johtajuudesta ja toimintatavoista johtaa muita
 • vahvistaa kykyä johtaa ja motivoida organisaatiota muutosmatkalla

Palvelu sisältää

 • 10 x 90 min. virtuaali- tai lähitapaamista työnohjaajan kanssa tyypillisesti 1-3 viikon välein
 • Suosittelemme lisäksi POMONI Tunneäly -palvelua, kun halutaan hyödyntää tunneälykkään johtamisen näkökulmaa osana kehittämistyötä

Miten?

Palvelumme perustuu työnohjauksen menetelmään. Työnohjaus on johtamistyöläisen omaa aikaa, jossa hän kehittää itseään ihmisenä sekä omaa ajattelun ja johtamisen taitoaan. Se on luottamuksellista, tavoitteellista ja säännöllistä keskustelua ulkopuolisen ajattelutyön ammattilaisen kanssa.

Pomonin työnohjauksen voi tunnistaa ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, oivalluttavista kysymyksistä ja tolkun luomisesta epäselviin tilanteisiin.

 

Palvelu toteutetaan prosessimuotoisena ja sen kesto on tyypillisesti useita kuukausia. Tapaamiset ovat 1-3 viikon välein ohjattavan tilanteesta riippuen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan tiloissa tai videoyhteyksillä. Vaihtoehtoisesti voimme tavata Pomonin käyttämän Whereby-videokokouspalvelun välityksellä.

Yhteistyölle antavat suuntaa sekä organisaation että ohjattavan itsensä työnohjausprosessille asettamat tavoitteet, ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä sovitulla tavalla. Ohjattava vastaa itse omista tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta. Työnohjaaja toimii ajattelukumppanina kannustaen, sparraten ja toisinaan myös haastaen.

Palvelu soveltuu hyvin ensimmäistä kertaa johtamistyötä tekeville ihmisille, jotka rakentavat ammatti-identiteettiä ja pohtivat itselle luontaista tapaan johtaa muita. Palvelusta hyötyvät kokeneet johtamistyön ammattilaiset, jotka painivat odotusten ja vaateiden ristiaallokossa, saattavat kokea roolinsa yksinäiseksi ja hakevat palloseinää ulkopuolisesta ajattelutyön ammattilaisesta. Palvelu tuo lisäarvoa myös niille asiantuntijoille, jotka suunnittelevat siirtymistä johtavaan rooliin ja haluavat sparrailla esimerkiksi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tulevaa roolia ajatellen.

Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista kumppanuutta. On erityisen tärkeää, että ohjattava voi kokea yhteistyön työnohjaajan kanssa sopivan juuri hänelle. Sopimukseemme kuuluu, että ohjattava ja ohjaaja voivat tavata ensin yhden kerran tarkastellakseen yhteistyön toimivuutta ja tehdä vasta sen jälkeen päätöksen jatkosta.  

Pomonin työnohjaajana toimii Sanna Nurmi, johtamisen kehittämiseen erikoistunut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja. Sannalla on Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus sekä 20 vuoden kokemus erilaisista johtamistehtävistä ja johtamisen kehittämisestä liike-elämässä.

POMONI Johtaminen -valmentajasi

Sanna Nurmi

Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja

Sanna on kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja, jonka intohimo on rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä uran eri vaiheissa olevien johtamistyöläisten kanssa. Sanna herättelee asiakasta tarkastelemaan asioita uusin silmin, rohkaisee kokeilemaan erilaisia toimintatapoja työarjessa ja kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa luottamuksellisessa yhteistyössä. Sanna innostuu uuden oppimisesta ja hyvistä keskusteluista, jotka vievät kohti henkilökohtaista kasvua, työssä kehittymistä ja hyvinvointia.

LUE LISÄÄ

Tavoitteena johtajuuden tai hyvinvoinnin kehittäminen?

  POMONI Johtaminen -valmentajasi

  Sanna on kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja, jonka intohimo on rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä uran eri vaiheissa olevien johtamistyöläisten kanssa. Sanna herättelee asiakasta tarkastelemaan asioita uusin silmin, rohkaisee kokeilemaan erilaisia toimintatapoja työarjessa ja kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa luottamuksellisessa yhteistyössä. Sanna innostuu uuden oppimisesta ja hyvistä keskusteluista, jotka vievät kohti henkilökohtaista kasvua, työssä kehittymistä ja hyvinvointia.

  LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ

  SANNA NURMI

  Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja

  Lue ”Heikin” tarina

  ”Heikki” on ruuhkavuosia elävä henkilö, jolla on ensimmäinen vaativa johtorooli suuressa suomalaisessa yrityksessä. Heikin organisaatioon kuuluu 30 henkeä, joista 5 raportoi suoraan hänelle. Työpäivät ovat täynnä palavereja eikä Heikiltä tunnu jäävän aikaa tärkeimmille projekteilleen. Heikki toivoo, että hänellä olisi enemmän aikaa keskittyä tiettyihin tärkeisiin projekteihin ja johdettaviensa tapaamiseen kahvikupin äärellä…