Tunneäly on johtamistyön uusi musta

Työelämä tarvitsee johtajia ja esihenkilöitä, jotka ymmärtävät, että tunteet kuuluvat myös työelämään. Tunteita ei voi kytkeä pois päältä, vaan ne ovat aina läsnä niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Empatiakyky, muiden tunteiden ymmärtäminen ja sosiaalinen vaikuttaminen ovat tämän päivän johtamistyön keskiössä.

Jotta osaaminen pysyy talossa ja lähtövaihtuvuus hallinnassa, johtajien on tärkeää sitouttaa henkilöstöään. Tunneälykäs, innostava johtamisote saattaa parantaa suoritusta merkittävästi, kun taas ärtymyksellä ja pelolla johdettu organisaatio ei pysty antamaan parasta potentiaaliaan.

Psykologisesti turvallisessa, tunneälykkäästi johdetussa organisaatiossa ihmisten työhyvinvointi johtaa onnistumisiin laajalla rintamalla, myös taloudellisesti.

Tiesitkö, että…

 • Tutkimusten mukaan omien ja toisten tunteiden tunnistaminen korreloi parempaan työkykyyn ja työstä palautumiseen
 • Tunnetaidot liittyvät myös parempaan resilienssiin, stressinhallintaan ja hyvinvointiin
 • Tunneälykäs johtaminen saattaa parantaa työyhteisön suoritusta merkittävästi
 • World Economic Forum on listannut tunneälyn yhdeksi 2020-luvun tärkeimmistä työelämän kyvykkyyksistä.

Tunneälykäs johtaja menestyy ihmisten johtajana – ja elää onnellisempaa elämää

Tunneälykäs johtaminen lähtee johtamistyöläisen itsetuntemuksesta ja kyvystä johtaa itseään. Tunneälykäs esihenkilö osaa tunnistaa omia tunteitaan, säädellä niitä ja ymmärtää niiden vaikutuksen organisaatioonsa. Hän kykenee myös oppimaan virheistään ja kehittämään omaa potentiaaliaan.

Erityisen tärkeää tunneälykkään toiminnan kehittäminen on, kun haluat menestyä ihmisten johtajana ja esihenkilönä ja lisäksi elää onnellista ja tasapainoista elämää.

sovi sparrailu

Tunnistatko näitä omasta arjestasi?

Parempia vuorovaikutustilanteita, kivuttomampaa muutosjohtamista

POMONI Tunneäly kartoittaa ja kehittää yksilöllistä ja sosiaalista tunneälykkyyttä asenteiden, tunteiden ja käyttäytymisen tasolla.

Kun johtamistyötä tekevän itsetuntemus kehittyy ja hänen potentiaalinsa tunneälykkäänä ihmisten johtajana vahvistuu, hyödyt näkyvät mm. vuorovaikutustilanteissa ja muutoksen johtamisessa.

Samalla johtajan oma hyvinvointi ja työkyky paranevat ja palautumistaidot vahvistuvat – mikä edelleen auttaa työyhteisöäkin voimaan paremmin.

Positiivinen kierre on valmis.

sovi sparrailu

POMONI Tunneäly sopii hyvin:

 • Ensimmäistä kertaa johtamistyötä tekevälle, jonka johtamistaitoja ja itsetuntemuksen kehittymistä halutaan tukea heti uuden roolin alusta alkaen
 • Kokeneelle johtamistyön ammattilaiselle, joka haluaa kehittää omaa johtamiskyvykkyyttään tunneälyn näkökulmasta
 • Työuupumisen ennaltaehkäisyyn tilanteissa, joissa kaivataan uusia näkökulmia resilienssiin ja itsetuntemukseen

Kun tunneälyä kehitetään, se…

 • Lisää valmennettavan tietoisuutta ja kehittää hänen tapaansa vuorovaikuttaa toisten kanssa
 • Ennaltaehkäisee työstressiä tukemalla valmennettavan itsetuntemusta ja -säätelyä
 • Kehittää ja vahvistaa esihenkilön kykyä tarkkailla ja säädellä omia tunteitaan työelämän haastavissa tilanteissa
 • Parantaa muutosta johtavan valmiuksia kohdata erilaisia tunteita ja asenteita itsessään ja muissa

POMONI Tunneäly -palvelussa saat Talogyn Tunneälykyselyn pohjalta henkilökohtaisen tunneälyraportin, jota sitten tarkastelemme valmentavalla tavalla. Raportin pohjalta laadimme henkilökohtaiset kehitystavoitteet askelmerkeiksesi tulevaan. Pidemmissä valmennuksissa mukana on lisäksi valmentavaa keskustelua ja tavoitteiden mukaista harjoittelua. 

Aloitetaanko matka kohti tunneälykkäämpää johtamista?

  Sanna Nurmi, Johtamistaitojesi personal trainer

  ”Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut yli 20 vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille. Minua ajaa halu rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä johtamistyöläisten kanssa.

  Herättelen katsomaan asioita uusin silmin, rohkaisen kokeilemaan uutta, tuon tolkkua ajatusten kaaokseen. Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa – luottamuksella ja inhimillisesti kestävin menetelmin.”

  LUE LISÄÄ tutustu minuun

  SANNA NURMI

  Johtamistaitojesi personal trainer

  Johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), palautumisvalmentaja, yrittäjä