Miksi?

Jatkuvasti muuttuva, automaatiota ja tekoälyä tulvillaan oleva työelämä tarvitsee johtajia ja esihenkilöitä, jotka ymmärtävät, että tunteet kuuluvat myös työelämään. Tunteita ei voi kytkeä pois päältä, vaan ne ovat läsnä aina niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tutkimusten mukaan omien ja toisten tunteiden tunnistaminen korreloi parempaan työkykyyn ja työstä palautumiseen. Tunnetaidot liittyvät myös parempaan resilienssiin, stressinhallintaan ja hyvinvointiin. World Economic Forum onkin listannut tunneälyn yhdeksi 2020-luvun tärkeimmistä työelämän kyvykkyyksistä.

 

 

Empatiakyky, muiden tunteiden ymmärtäminen ja sosiaalinen vaikuttaminen ovat tämän päivän johtamistyön keskiössä. Johtajien on tärkeää sitouttaa henkilöstöä, jotta osaaminen pysyy yrityksessä ja lähtövaihtuvuus hallinnassa. Tunneälykäs, innostava johtamisote saattaa parantaa suoritusta merkittävästi, kun taas ärtymyksellä ja pelolla johdettu organisaatio ei pysty antamaan parasta potentiaaliaan. On selvää, että psykologisesti turvallisessa, tunneälykkäästi johdetussa organisaatiossa ihmisten työhyvinvointi johtaa onnistumisiin laajalla rintamalla, myös taloudellisesti.

 

Tunneälykäs johtaminen lähtee itsetuntemuksesta ja kyvystä johtaa itseään. Tunneälykäs johtaja ja esihenkilö osaa tunnistaa omia tunteitaan, säädellä niitä ja ymmärtää omien tunteidensa vaikutuksen johtamaansa organisaatioon. Hän kykenee oppimaan virheistään ja kehittämään omaa potentiaaliaan. Erityisen tärkeää tunneälykkään toiminnan kehittäminen on, kun haluaa menestyä ihmisten johtajana ja esihenkilönä ja lisäksi elää onnellista ja tasapainoista elämää.

 

 

Miksi?

Jatkuvasti muuttuva, automaatiota ja tekoälyä tulvillaan oleva työelämä tarvitsee johtajia ja esihenkilöitä, jotka ymmärtävät, että tunteet kuuluvat myös työelämään. Tunteita ei voi kytkeä pois päältä, vaan ne ovat läsnä aina niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tutkimusten mukaan omien ja toisten tunteiden tunnistaminen korreloi parempaan työkykyyn ja työstä palautumiseen. Tunnetaidot liittyvät myös parempaan resilienssiin, stressinhallintaan ja hyvinvointiin. World Economic Forum onkin listannut tunneälyn yhdeksi 2020-luvun tärkeimmistä työelämän kyvykkyyksistä.

Empatiakyky, muiden tunteiden ymmärtäminen ja sosiaalinen vaikuttaminen ovat tämän päivän johtamistyön keskiössä. Johtajien on tärkeää sitouttaa henkilöstöä, jotta osaaminen pysyy yrityksessä ja lähtövaihtuvuus hallinnassa. Tunneälykäs, innostava johtamisote saattaa parantaa suoritusta merkittävästi, kun taas ärtymyksellä ja pelolla johdettu organisaatio ei pysty antamaan parasta potentiaaliaan. On selvää, että psykologisesti turvallisessa, tunneälykkäästi johdetussa organisaatiossa ihmisten työhyvinvointi johtaa onnistumisiin laajalla rintamalla, myös taloudellisesti.

Tunneälykäs johtaminen lähtee itsetuntemuksesta ja kyvystä johtaa itseään. Tunneälykäs johtaja ja esihenkilö osaa tunnistaa omia tunteitaan, säädellä niitä ja ymmärtää omien tunteidensa vaikutuksen johtamaansa organisaatioon. Hän kykenee oppimaan virheistään ja kehittämään omaa potentiaaliaan. Erityisen tärkeää tunneälykkään toiminnan kehittäminen on, kun haluaa menestyä ihmisten johtajana ja esihenkilönä ja lisäksi elää onnellista ja tasapainoista elämää.

Tunnistatko näitä omasta arjestasi?

Suosittelemme yksilöille esimerkiksi, kun halutaan

 • lisätä henkilön tietoisuutta ja kehittää tapaansa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • tukea henkilön itsetuntemusta ja -säätelyä osana työstressin ennaltaehkäisyä
 • lisätä ymmärrystä omasta tunneälykkyydestä ja tukea sen kehittymistä osana POMONI Hyvinvointi tai POMONI Johtaminen -palvelua

Palvelu sisältää

 • Cubiks PSI:n Tunneälykyselyn (EIP3) ja henkilökohtaisen tunneälyraportin
 • 1 x 90 min. tunneälyraportin valmentavan tarkastelun ja henkilökohtaisten kehitystavoitteiden laadinnan

Suosittelemme yksilöille tai ryhmille esimerkiksi, kun halutaan

 • tutkia ja oivalluttaa johtoryhmän / esihenkilöistä koostuvan ryhmän käsitystä kunkin henkilökohtaisesta ja ryhmän yhteisestä tunneälypotentiaalista ja kehittää sitä kestävällä tavalla
 • kehittää ja vahvistaa esihenkilön kykyä tarkkailla ja säädellä omia tunteitaan työelämän haastavissa tilanteissa
 • parantaa johtamistyötä tekevän valmiuksia kohdata ja käsitellä erilaisia tunteita ja asenteita itsessään ja muissa johtaessaan muutosta

Palvelu sisältää

 • Cubiks PSI:n Tunneälykyselyn (EIP3) ja henkilökohtaisen tunneälyraportin
 • 5 x 90 min. tunneälyraportin valmentavan tarkastelun, henkilökohtaisten kehitystavoitteiden laadinnan sekä valmentavaa keskustelua ja harjoittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Miten?

Palvelumme tarjoaa mahdollisuuden kartoittaa yksilöllistä ja sosiaalista tunneälykyvykkyyttä asenteiden, tunteiden ja käyttäytymisen tasolla. Palvelumme avulla johtamistyötä tekevä voi kehittää itsetuntemustaan ja vahvistaa potentiaaliaan tunneälykkäänä ihmisten johtajana, mistä on hyötyä mm. vuorovaikutustilanteissa ja muutoksen johtamisessa. Samalla hän edistää omaa hyvinvointiaan, työkykyään ja palautumistaan, ja auttaa muita työyhteisössä voimaan paremmin.

Miten?

Palvelumme tarjoaa mahdollisuuden kartoittaa yksilöllistä ja sosiaalista tunneälykyvykkyyttä asenteiden, tunteiden ja käyttäytymisen tasolla. Palvelumme avulla johtamistyötä tekevä voi kehittää itsetuntemustaan ja vahvistaa potentiaaliaan tunneälykkäänä ihmisten johtajana, mistä on hyötyä mm. vuorovaikutustilanteissa ja muutoksen johtamisessa. Samalla hän edistää omaa hyvinvointiaan, työkykyään ja palautumistaan, ja auttaa muita työyhteisössä voimaan paremmin.

Palvelu soveltuu hyvin ensimmäistä kertaa johtamistyötä tekeville ihmisille, joiden johtamistaitoja ja itsetuntemuksen kehittymistä yritys haluaa tukea heti uuden roolin alusta alkaen. Palvelusta hyötyvät kokeneet johtamistyön ammattilaiset, jotka haluavat tutustua ja kehittää omaa johtamiskyvykkyyttään tunneälyn näkökulmasta. Kartoitus tarjoaa myös uusia näkökulmia resilienssiin ja itsetuntemukseen, ja on siksi hyödyllinen työuupumisen ennaltaehkäisyssä.

Tavoitteena johtajuuden tai hyvinvoinnin kehittäminen?

  POMONI Tunneäly

  -valmentajasi

  Sanna on kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja, jonka intohimo on rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä uran eri vaiheissa olevien johtamistyöläisten kanssa. Sanna herättelee asiakasta tarkastelemaan asioita uusin silmin, rohkaisee kokeilemaan erilaisia toimintatapoja työarjessa ja kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa luottamuksellisessa yhteistyössä. Sanna innostuu uuden oppimisesta ja hyvistä keskusteluista, jotka vievät kohti henkilökohtaista kasvua, työssä kehittymistä ja hyvinvointia.

  LUE LISÄÄ

  SANNA NURMI

  Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja