Työnohjaus apuna monessa johtamisen pulmassa

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaus on reflektiivinen ja tavoitteellinen oppimisprosessi, jossa tutkit, arvioit ja kehität omaa työtäsi ja sen tekemistä yhdessä työnohjaajan kanssa. Yhteistyössä keskitymme työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin ja jaksamiseen liittyvien ajatusten, kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämiseen ja selkiyttämiseen.

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaus sopii sekä kokeneelle johtamisen ammattilaiselle että ensimmäistä kertaa johtamistehtävään astuvalle ihmiselle. Yhtä lailla työnohjauksesta hyötyy henkilö, joka vasta miettii esihenkilörooliin ryhtymistä.

Voit odottaa, että työnohjaus esimerkiksi

 • selkiyttää ja jäsentää ajatteluasi
 • auttaa löytämään uusia näkökulmia, ideoita ja tehokkaita ratkaisuja
 • edistää oppimista ja ratkaisukeskeistä ajattelua
 • kirkastaa sinun työroolia, -tehtäviä,  tavoitteita ja perustehtävää
 • sujuvoittaa työskentelyä
 • edistää ammatillista kasvuasi ja vahvistaa ammatti-identiteettiä
 • kehittää muutoskykyä ja lisää resilienssiä
 • parantaa johtamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi
 • lisää motivaatiota ja myönteistä energiaa
 • tukee stressinhallintaa, ja vahvistaa yksilöllisiä työhyvinvoinnin ja palautumisen taitojasi

Tunnistatko näitä merkkejä omasta arjestasi?

sovi sparrailu

”Työnohjaus on rakentanut ryhmässä avoimuutta ja luottamusta, ja ilman sitä oltaisiin jännitteisemmässä vuorovaikutuksessa”

”Kun työnohjaaja on ulkopuolinen ja ottaa vastuuta dialogin rakentumisesta, saadaan ulkopuolisia näkökulmia ja kysymyksiä, joita itse ei pystyttäisi tuottamaan. Sannan työnohjaus on rakentanut ryhmässämme avoimuutta ja luottamusta, ja ilman sitä olisimme jännitteisemmässä vuorovaikutuksessa.

Se oli meille keskeinen tavoite, joka laajenee edelleen turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden tunne taas edistää oppimista, mikä on meidän työssämme keskeistä.”

Jukka Sirtamo

Palvelujohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste

Kehitetäänkö johtajuutta, haastetaanko ajattelua?

  Sanna Nurmi, johtamistaitojesi personal trainer

  ”Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut yli 20 vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille. Minua ajaa halu rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä johtamistyöläisten kanssa.

  Herättelen katsomaan asioita uusin silmin, rohkaisen kokeilemaan uutta, tuon tolkkua ajatusten kaaokseen. Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa – luottamuksella ja inhimillisesti kestävin menetelmin.”

  LUE LISÄÄ tutustu minuun

  SANNA NURMI

  Johtamistaitojesi personal trainer

  Johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), palautumisvalmentaja, yrittäjä

  Sanna Nurmi, johtamisesi personal trainer

  Sanna Nurmi

  Yrittäjä, Työnohjaaja (STOry), Palautumisvalmentaja

  Johtamisesi personal trainer

  ”Olen kokenut johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja ja palautumisvalmentaja – ihminen, joka on työkseen auttanut 20+ vuotta johtamistyöläisiä olemaan parempia pomoja itselleen ja muille. Minua ajaa halu rakentaa inhimillisesti kestävää ja tuloksekasta työelämää yhdessä johtamistyöläisten kanssa.

  Herättelen katsomaan asioita uusin silmin, rohkaisen kokeilemaan uutta, tuon tolkkua ajatusten kaaokseen. Autan johtajia kasvamaan parhaimpaan potentiaaliinsa – luottamuksella ja inhimillisesti kestävin menetelmin.”

  LUE LISÄÄ

  Lue ”Heikin” tarina

  ”Heikki” on ruuhkavuosia elävä henkilö, jolla on ensimmäinen vaativa johtorooli suuressa suomalaisessa yrityksessä. Heikin organisaatioon kuuluu 30 henkeä, joista 5 raportoi suoraan hänelle. Työpäivät ovat täynnä palavereja eikä Heikiltä tunnu jäävän aikaa tärkeimmille projekteilleen. Heikki toivoo, että hänellä olisi enemmän aikaa keskittyä tiettyihin tärkeisiin projekteihin ja johdettaviensa tapaamiseen kahvikupin äärellä…