Pomoni Oy:n valmennusohjelmien sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Pomoni Oy:n tuottamiin maksullisiin valmennusohjelmiin. Mitä jäljempänä sanotaan valmentajasta, koskee myös Pomoni Oy:tä.

  1. Valmennusohjelmaan ilmoittautuminen ja sopimuksen syntyminen

Sopimussuhde Pomoni Oy:n (valmentaja) ja asiakkaan (yritys) kesken syntyy, kun asiakas ilmoittautuu valmennusohjelmaan www.pomoni.fi-sivustolla. Ilmoittautumalla asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot. Ilmoittautumisvahvistus ja sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautuminen on sitova kohdassa 4. mainituin peruutusehdoin.

  1. Valmennusohjelman toteutus

Valmennusohjelma toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja ilmoittautumisvahvistuksessa ilmoitetulla aikataululla.

Pomoni Oy:llä tai valmentajilla on tekijänoikeus laatimaansa valmennusmateriaaliin eikä valmennusmateriaalin luovutus asiakkaalle sisällä tekijänoikeuden luovutusta. Asiakkaalla on käyttöoikeus valmennusmateriaaliin. Valmennustilaisuuden tallentaminen on kiellettyä, jollei siitä erikseen sovita.

  1. Maksutavat

Valmennusohjelman hintaan lisätään alv 24%.

Pomoni Oy lähettää laskun asiakkaalle ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä ensisijaisesti verkkolaskuna. Valmennus maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä. Maksuehto on 14 pv netto ja viivästyskorko 7 %. Pomoni Oy:llä on oikeus siirtää erääntyneiden saataviensa perintä asiakkaan kustannuksella perintätoimiston hoidettavaksi.

  1. Valmennusohjelman peruutusehdot

Ilmoittautuminen valmennusohjelmaan on sitova. Oman valmennuspaikan voi tarvittaessa luovuttaa organisaatiossa toiselle henkilölle ennen valmennusohjelman alkua.

Pomoni Oy pidättää oikeuden peruuttaa valmennusohjelma tai siirtää sen ajankohtaa. Peruutuksesta tai ajankohdan siirtymisestä ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään 7 vuorokautta ennen valmennusohjelman suunniteltua alkamisajankohtaa. Valmennusohjelman peruuntuessa kokonaan tai siirtyessä siten, että asiakkaalla ei ole mahdollista osallistua valmennusohjelmaan uutena ajankohtana, maksettu valmennusmaksu palautetaan. Pomoni Oy:n vastuu asiakkaalle rajoittuu valmennusohjelman maksun määrään. Vastuu ei ulotu välillisen vahingon korvaamiseen.

  1. Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvotteluteitse. Tarvittaessa asia ratkaistaan Pomoni Oy:n kotikunnan käräjäoikeudessa.

  1. Yhteystiedot

Pomoni Oy

Toimitusjohtaja Sanna Nurmi
Puhelin (040) 674 9470
Sähköposti sanna.nurmi@pomoni.fi