POMONI Tunneäly – Esimerkkicase

”Kaisa” on ensimmäistä kertaa esihenkilön roolissa. Hän työskentelee työnjohtajana keskisuuressa rakennusalan yrityksessä. Työpäivät täyttyvät projektinhallintaan liittyvistä töistä, eri työmailla käynneistä sekä asiakas- ja yhteistyöverkoston hoitamisesta. Suorien johdettavien lisäksi Kaisalla on vastuullaan vaihteleva aliurakoitsijoiden verkosto, jonka yhteyshenkilönä hän toimii. Osana perehdytystä ja uuden roolin haltuunottoa sekä tukena haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työnantaja järjestää Kaisalle mahdollisuuden tarkastella omaa johtajuutta tunneälykkyyden näkökulmasta.

Kaisa sopii käytännön järjestelyistä Pomonin valmentajan kanssa. Hän täyttää tunneälykyselyn verkossa reilussa 15 minuutissa ja saa henkilökohtaisen tunneälyraportin valmentajalta sähköpostitse parin päivän kuluttua. Hän tutustuu raporttiin rauhassa ja kirjaa ylös omia havaintojaan. Viikon kuluttua järjestettävässä valmennustapaamisessa Kaisa ja valmentaja tarkastelevat yhdessä raporttia. Kaisa valitsee osiot, joita hän erityisesti haluaa tarkastella lähemmin. Hän oppii miten voi kehittää ja hallita vahvuuksiaan ja mitkä tilanteet saattavat ajaa hänet pois tunneälykkäästä toiminnasta.

Samalla hän oivaltaa, että esihenkilötyö on paitsi päätöksentekoa ja vastuunkantoa, myös emotionaalista työtä, jossa toisten ihmisten tunteisiin vaikutetaan omalla käyttäytymisellä ja tunnetasapainoisuudella. Keskustelun lopuksi Kaisa tiivistää omat vahvuudet ja kehityskohteet, ja pohtii miten ottaa nämä huomioon opetellessaan uutta rooliaan. Työnantaja on tarjonnut Kaisalle mahdollisuutta viiteen lisävalmennuskertaan tunneälykkään johtamistavan kehittämiseksi, ja hän päättää tarttua tilaisuuteen jatkaa yhteistyötä Pomonin valmentajan kanssa.