Työn imu – Mitä selvisi, kun Pomoni tutustui pomonsa työn imuun

Työn imu – Mitä selvisi, kun Pomoni tutustui pomonsa työn imuun?

Tiesitkö, että Työterveyslaitoksen verkkosivuilla voi tehdä Työn imu -testin, kun haluaa tarkastella omaa hyvinvointia työssä? Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Vuonna 2019 tehdyn Työolobarometrin mukaan nykytyöelämä kuormittaa henkisesti aiempaa useampaa. Silti tutkimuksen mukaan palkansaajista valtaosa oli kokenut työssään myönteistä työn imua. Innostusta palkansaajista koki 64 % ja tarmokkuutta 63 % työssään. Jopa 56 % oli kokenut työhön uppoutumista. 

Johdon työnohjaajana ja palautumisvalmentajana olen erityisen kiinnostunut siitä, mikä saa meidät ihmiset sykkimään työlle ja toisaalta mikä estää positiivista suhdetta työhön. Seuraan mielelläni Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen ajatuksia ja uusia tutkimustuloksia työn imusta sekä työn ja työorganisaatioiden kehittämisestä ylipäätään. Oltuani nyt lähes vuoden päivät yksinyrittäjänä päätin pysähtyä työn imun äärelle omakohtaisesti ja selvittää minkälaista työn imua Pomoni pomo kokee.

Kaikkiaan Työn imu -testissä oli 20 kysymystä, joista 9 koskivat itse työn imua ja loput olivat tausta- ja muita tietoja. Vastattuani sain heti palautteen tuloksestani. Asteikolla nollasta kuuteen työn imun pistemääräni oli 5.22. Vaikka työn imun käsite sinänsä on itselle varsin tuttu, yllätyin silti. Tämähän näytti siltä, että elän työn imussa lähes alituiseen!

Tulosten perusteella koen keskimääräistä korkeampaa työn imua ja minun arvellaan olevan työn imussa useamman kerran viikossa. Totta tosiaan, minua motivoi yrittäjänä, että saan päättää itse omista aikatauluistani ja valjastaa oman osaamiseni muiden käytettäväksi arvojani vastaavalla tavalla. Kieltämättä tunnen aika usein oloni energiseksi ja innostuneeksi työssä ja työstä.  

Testissä mitattiin myös työn imuun liittyvää kolmea hyvinvoinnin ulottuvuutta, tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Sain näistä kaikista keskimääräistä korkeammat tulokset.

Joskus palkkatyössä ollessani koin itsessäni työholismin piirteitä. Saatoin asettaa itselleni kohtuuttomia vaatimuksia ja koin toisinaan sisäistä pakkoa tehdä aina vain enemmän työtä.

Ensimmäisellä hyvinvoinnin ulottuvuudella, tarmokkuudella tarkoitetaan energisyyden ja sinnikkyyden kokemusta työssä. On totta, että olen lähes aina läpi työelämäni lähtenyt mielelläni aamulla töihin. Niin on nyt myös yrittäjänä. Tunnistan itsessäni sisukkaan puurtajan, joka jaksaa ponnistella haasteidenkin edessä. Sinnikkyyttä saattaa edistää se, että omaan ajatteluuni kuuluu vahvasti uskomus siitä, että kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Koen, että aina on olemassa vaihtoehtoja enkä siksi lannistu kovinkaan pitkäksi aikaa takaiskuista.

Omistautuminen, toinen ulottuvuuksista on kokemusta työn merkityksellisyydestä ja haasteellisuudesta. Se on myös innokkuutta ja inspiraatiota, sekä kokemusta oman työn tärkeydestä. Työlleen omistautunut ihminen on usein myös ylpeä työstään. Tunnustan olevani siitä onnekas, että olen lähes läpi työelämäni kokenut tekeväni merkityksellistä työtä omia vahvuuksiani hyödyntäen ja niiden reunamilla liikkuen. Koen nyt yrittäjänä työskenteleväni erityisen vahvasti arvomaailmani mukaisesti, ja se on aivan huikea tunne.

Vastausten perusteella uppoudun työhöni ja nautin siitä päivittäin. Testitulos tietää kertoa, että näin usein työn imua kokee vain joka neljäs vertailuryhmästä. Tunnistan uppoutumisen, tuon kolmannen hyvinvoinnin ulottuvuuden mukanaan tuoman syvän keskittyneisyyden ja paneutumisen tilan. Se on ehdottomasti yksi merkittävimmistä työtyytyväisyyden kokemuksistani. Palautumisvalmentajana seuraan hyvinvointisormus Ouran minusta keräämää dataa. Sen mukaan palaudun usein työpäivän aikana uppoutuessani ja keskittyessäni esimerkiksi työnohjaus- ja valmennustyöhön.

Testin tuloksia purkaessani havahdun myös siihen, että työhön uppoutuminen tarkoittaa minulle ajan kulumista lähes huomaamatta, mikä tekee työstä irrottautumisen vaikeaksi. Panostan mielelläni ylimääräistä työhön. Se tuntuu palkitsevalta ja mielekkäältä vaikka välillä vähän väsyttäisikin. Koko ajan on vahva eteenpäin menemisen ja aikaansaamisen tunne, ja levätäkin saa kaiken tekemisen vastapainoksi.   

Joskus palkkatyössä ollessani koin itsessäni työholismin piirteitä. Saatoin asettaa itselleni kohtuuttomia vaatimuksia ja koin toisinaan sisäistä pakkoa tehdä aina vain enemmän työtä. Myös silloin koin vaikeaksi irrottautua työstä, mutta nykytilanteeseen verrattuna minua ajoi eteenpäin sisäinen ankara vaade. Muistelen, että tuolloin en pahemmin kokenut iloa onnistumisista ehkä siksi, etten malttanut pysähtyä nauttimaan työni tuloksista. Uudet velvoitteet odottivat jo kulman takana vuoroaan.

Pomoni pomona minulle on tärkeää vahvistaa työssäni kaikkea sitä, mikä on toimivaa, vahvaa ja mahdollista – inhimillisesti. Ajattelin tästä lähtien tehdä Työn imu -testin aina aika ajoin pysyäkseni kartalla työni tärkeimmistä voimavaroista. Sillä kaikki lähtee minusta. Pomosta numero 1.